*Nếu bạn đang dùng Chrome mà hát không nghe tiếng, xin xem hướng dẫn.
*Nếu bạn từ Á châu và không kết nối được với máy chủ khi nhận mic, hãy thử vào www.diepkhuc.com/karaoke2.html.
*Room SAIGON ♥☼♥ ĐIỂM █•█ẸN Tổ Chức Thi Hát. Vì lý do ảnh hưởng mạng nét tại VN đến 03/10 mới làm xong, nên đình ngày Thi Hát lại * Vòng 2 lúc 19h ngày 05/10. Chi tiết saigondiemhen-idol.blogspot.com.
    nick: anonymous
    ROOM LIST