*Nếu bạn đang dùng Chrome mà mở webcam không ai thấy, xin xem hướng dẫn
Tien len
nick: anonymous
ROOM LIST