*Hướng dẫn cách hát karaoke cho các bạn mới.
*Nếu bạn dùng Chrome mà không mở Flash được, hãy xem hướng dẫn. Bạn cũng có thể sử dụng Firefox, Cốc Cốc, hoặc một trình duyệt khác.
*Nếu gặp vấn đề với giao diện mới, bạn có thể trở về giao diện cũ
*Forum chia sẻ nhạc: Hulk's Blog, Lilom's Blog
*Các bạn lưu ý: các trò chơi ăn tim chỉ được chơi 100 tim trở xuống, trên 100 tim sẽ bị nhắc nhở, nhắc nhở quá 3 lần sẽ đóng room.
🎈🎈🎈  Room ÂM THẦM TìNH KHúC CHo NGười sẽ tổ chức Cuộc Thi Hát Tiếng Hát Diepkhuc, mến mời các ACE tham dự. 🎈🎈🎈